16/05/2021 03:37Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đến

Tác giả: Trần Mạnh Hảo

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 08/02/2010 02:54

 

Đến chơi trái đất một lần thôi
Nếu em giữ lại để chung đôi
Nghìn năm anh đến nhiều hơn nữa
Để cắn môi người trái cấm ơi
Nguồn: Trần Mạnh Hảo, Tứ tuyệt, NXB Trẻ, 1995

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Mạnh Hảo » Đến