Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 20/04/2020 08:17

Một ngày con phi nghìn vạn cây
Mặt trăng con tới cũng là đây
Tiếc bố lớn rồi không ngựa gỗ
Để làm trời đất hoá đồ chơi


Nguồn: Tứ tuyệt (thơ), Trần Mạnh Hảo, NXB Trẻ, 1995