Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới năm chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 06/02/2010 18:42

Điếu thuốc còn cầm được
Khói kia cầm sao em?
Huống hồ trời mây nước
Một đời ngơ ngác xem


Nguồn: Trần Mạnh Hảo, Tứ tuyệt, NXB Trẻ, 1995