18/05/2021 15:38Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cầm

Tác giả: Trần Mạnh Hảo

Thể thơ: Thơ mới năm chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 06/02/2010 18:42

 

Điếu thuốc còn cầm được
Khói kia cầm sao em?
Huống hồ trời mây nước
Một đời ngơ ngác xem
Nguồn: Trần Mạnh Hảo, Tứ tuyệt, NXB Trẻ, 1995

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Mạnh Hảo » Cầm