Em là thi ca còn nằm trong sách
Câu thơ chưa bụi bặm nỗi đau đời
Anh là trang thơ đời vừa xê rách
Thơ bỗng là hai vệt máu trên môi


Nguồn: Trần Mạnh Hảo, Tứ tuyệt, NXB Trẻ, 1995