Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 09/02/2010 18:42

Nụ đào đang ngủ nhành sương sớm
Giật mình hé mắt vội thành hoa
Trách chi sợi nắng làm hoa thức
Hay tại lời ong ghẹo bướm qua?


Nguồn: Trần Mạnh Hảo, Tứ tuyệt, NXB Trẻ, 1995