1. Bài ca ngất ngưởng
  8
 2. Ca tự biệt Kẻ về người ở
 3. Cái già theo đuổi
 4. Cầm kỳ thi tửu bài 2 - Chơi cho phỉ chí
 5. Cầm kỳ thi tửu bài 3 - Còn nhiều hưởng thụ
 6. Chí anh hào
 7. Chí làm trai
  8
 8. Chí nam nhi Làm cho tỏ mặt nam nhi
 9. Chơi là lãi Vịnh nhân sinh
 10. Chơi xuân kẻo hết xuân đi (I)
 11. Chơi xuân kẻo hết xuân đi (II)
 12. Chữ nhàn bài 1
  7
 13. Chữ nhàn bài 2
 14. Chức phận kẻ trượng phu
 15. Con tạo ghen ghét
 16. Công khai thác
 17. Duyên gặp gỡ
 18. Đánh thức người đời
 19. Đi quân thứ
 20. Đồng tiền không quý
 21. Đường công danh Có chí thì nên
 22. Gánh gạo đưa chồng
 23. Kẻ sĩ
  9
 24. Kiếp nhân sinh (I)
  1
 25. Kiếp nhân sinh (II)
 26. Lời tiểu thiếp tự tình
 27. Một ngày là nghĩa
 28. Mượn rượu làm vui
 29. Ngao du thoả chí Thích chí ngao du
 30. Ngày xuân
 31. Nhàn nhân với quý nhân Danh chẳng bằng nhàn
 32. Nhân tình thế thái
 33. Nợ công danh
 34. Nợ phong lưu
 35. Nợ tang bồng
 36. Quen thú vẫy vùng
 37. Tài tình
 38. Tang bồng là nợ
 39. Thành sự do thiên
 40. Thoát vòng danh lợi
 41. Thú nguyệt hoa
 42. Thú rượu thơ
 43. Thú say sưa
 44. Thú thanh nhàn
 45. Thú tổ tôm
 46. Trên vì nước dưới vì nhà Nợ nam nhi
 47. Trong trần mấy mặt làng chơi
 48. Trường An hoài cổ
 49. Tuổi già cưới vợ hầu
 50. Vịnh cảnh Hà Nội
 51. Vịnh chữ tình
 52. Vịnh đồng tiền
 53. Vịnh Hàn Tín
  1
 54. Vịnh Hậu Xích Bích
 55. Vịnh Hồ Tây Tây Hồ hoài cổ
  6
 56. Vịnh Khuất Nguyên
 57. Vịnh mùa đông (hát nói)
 58. Vịnh mùa hạ
 59. Vịnh mùa thu
 60. Vịnh mùa xuân
 61. Vịnh Phật
  3
 62. Vịnh sầu tình
  4
 63. Vịnh Thuý Kiều
  2
 64. Vịnh Tiền Xích Bích
 65. Vịnh Trần Hi Di
 66. Vịnh Trương Lưu Hầu
 67. Vịnh tỳ bà
 68. Vô cầu
 69. Yêu hoa