15.00
Thể thơ: Ca trù (hát nói)
Thời kỳ: Nguyễn

Đăng bởi Tuấn Khỉ vào 23/08/2011 05:37

Lão trục thiếu lai ưng bất phóng,
Nhục tuỳ vinh hậu định tu quân.
Lò âm dương san sẻ bình phân,
Con tạo hoá cầm cân nhiệm nhặt.
Mới đó đỉnh mây còn ngắt ngắt,
Phút đâu mái tuyết đã phau phau.

Cái khoá dàm là giống ở đâu,
Cứ lẽo đẽo cặp kè hiên cái.
Đôi kẻ biết sao không tỉnh lại,
Dẫu thiên hô vạn hoán cũng u ơ.
Xót cho ta biết bao giờ.


Nguồn:
1. Đoàn Tử Huyến, Nguyễn Công Trứ - Cuộc đời và thơ, tr. 47, NXB Lao Động, 2011
2. Đỗ Bằng Đoàn, Đỗ Trọng Huề, Việt Nam ca trù biên khảo, Nhà in Văn Khoa, Sài Gòn, 1962