Này phút chốc kim rồi lại cỗ,
>>> Chữ "cỗ" trong câu này lẽ ra phải là chữ "cổ"?

Tùy ngộ nhi an, tùy tâm sở dục, tùy cơ ứng biến.
//
随遇而安, 随心所欲, 随机应变。