Đăng bởi Vanachi vào 26/08/2005 17:22, đã sửa 4 lần, lần cuối bởi karizebato vào 08/12/2009 23:49

Cầm, kỳ, thi, tửu,
Đường ăn chơi mỗi vẻ mỗi hay...
Đàn năm cung réo rắt tính tình đây,
Cờ đôi nước rập rình xe ngựa đó.
Thơ một túi phẩm đề câu nguyệt lộ,
Rượu ba chung tiêu sái cuộc yên hà.
Thú xuất trần, tiên vẫn là ta,
Sánh Hoàng Thạch, Xích Tùng, ờ cũng đáng!
Thơ rằng:
Cầm tứ tiêu nhiên, kỳ tứ sảng,
Thi hoài lạc hĩ, tửu hoài nồng.

Một chữ nhàn giá lại đáng muôn chung,
Người ở thế, dẫu trăm năm là mấy?
Sách có chữ “nhân sinh thích chí”,
Đem ngàn vàng chác lấy chuyện cười.
   Chơi cho lịch mới là chơi,
   Chơi cho đài các, cho người biết tay!
   Tài tình, dễ mấy xưa nay![Thông tin 4 nguồn tham khảo đã được ẩn]