Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Ca trù (hát nói)
Thời kỳ: Nguyễn

Đăng bởi Vanachi vào 08/08/2006 14:52, đã sửa 4 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 21/02/2020 21:54

Buồn sực nhớ đài trang cảnh cũ,
Nhớ trượng phu trong dạ bàn hoàn.
Mái tây hiên sương toả mấy màn,
Thân cái nhện không vò mà cũng rối.
Chỉn tại tơ hồng trêu quấy nỗi,
Há rằng dây đỏ ghét ghen chi.
Chốn cô phòng năn nỉ với cầm thi,
Đường viễn hoạn ngõ hầu tình chăng nhẽ?
Trong trần thế sầu lây mấy kẻ,
Giọng Hà Đông thêm cám cảnh cho ai!
Xin cho giời đất lâu dài,
Hồng nhan phải giống ở đời mãi ru?
Thấu tình chăng kẻ trượng phu?


Nguồn:
1. Thơ văn Nguyễn Công Trứ, Trương Chính biên soạn & giới thiệu, NXB Văn học, 1983
2. Đỗ Bằng Đoàn, Đỗ Trọng Huề, Việt Nam ca trù biên khảo, Nhà in Văn Khoa, Sài Gòn, 1962
3. Nam Phong tạp chí, số 133, tháng 9-1928