Bắc nam duy sở mệnh,
Đã mấy năm gánh nặng chốn biên quan.
kiến ong mấy độ dẹp tan,
Con sóng gió ra tay chèo chống vững.
Cơn tạo ghét ghen chi mấy những,
Anh hùng gặp gỡ nhẫn làm sao.
Hội phong vân biết có dường nào,
Mình một bóng đành rằng nông nỗi thế.
Hỏi thư kiếm có hay chăng nhẽ,
Nợ tang bồng giả đặng lúc này chăng.
Ra tay chữa lệch cho bằng.[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]