Mỗi con người, mỗi thân phận đều trôi nổi trong dâu bể cuộc đời. Nhiều người muốn "Nhân định thắng thiên" mà mấy ai thoả nguyện? Kiều cũng thế, trong một hoàn cảnh như thế thì bán mình chuộc cha để làm tròn chữ Hiếu là một giải pháp bắt buộc đối với một người con gái chân yếu tay mềm. Chỉ trách Mã Giám sinh lừa lọc để đời Kièu phải trôi vào một vòng xoáy oan nghiệt! NCT có phũ phàng lắm không khi viết: "Đoạn trường cho đáng kiếp tà dâm". Hình như lúc này ông đang say nên hơi quá đáng chứ đang hát ả đào tghif một người "hào hoa" như ông chắc không đến nỗi nặng lời đến thế vì bên ông lúc ấy còn bao nhiêu "kiếp ca nhi".