Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Ca trù (hát nói)
Thời kỳ: Nguyễn
3 người thích

Đăng bởi Tuấn Khỉ vào 23/08/2011 08:17, đã sửa 4 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 18/02/2020 21:33

Ngâm cùng trăng gió vài câu cảnh,
Tính với giang sơn mấy chuyện đời.
Thú gì hơn nữa thú ăn chơi,
Chi giàu khó, sang hèn là phận cả.
Đủ lếu láo với người thiên hạ,
Tính đã quen đài các mấy lâu.
Đàn một cung, cờ một cuộc, thơ một túi, rượu một bầu,
Khi đắc chí ngao du, ờ cũng phải!
Đạo thông thiên địa hữu hình ngoại,
Tứ nhập phong vân biến thái trung.

Hỏi giang sơn mấy kẻ anh hùng,
Tri ngã giả, bất tri ngã giả.
Người có biết ta, hay chăng tá,
Chẳng biết ta, ta vẫn là ta.
Linh khâm bảo hợp thái hoà,
Sạch không trần luỵ ấy là thần tiên.
Ngang tàng lạc ngã tính thiên.


Nguồn:
1. Đỗ Bằng Đoàn, Đỗ Trọng Huề, Việt Nam ca trù biên khảo, Nhà in Văn Khoa, Sài Gòn, 1962
2. Đoàn Tử Huyến, Nguyễn Công Trứ - cuộc đời và thơ, tr. 40, NXB Lao Động, 2011
3. Nguyễn Tường Phượng, Phan Văn Sách, Bùi Hữu Sủng, Việt văn diễn giảng hậu bán thế kỷ thứ XIX, Trường Nguyễn Khuyến xuất bản, Hà Nội, 1953