25.00
Thể thơ: Ca trù (hát nói)
Thời kỳ: Nguyễn
2 người thích
Từ khoá: chí nam nhi (31)

Đăng bởi Tuấn Khỉ vào 21/08/2011 03:40, đã sửa 3 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 09/02/2020 22:11

Danh giả tạo vật chi sở kỵ,
Ghét chứng chi ghét mãi ghét hoài.
Lúc tuổi xanh chi khỏi cậy tài,
Sức bay nhảy tưởng ra ngoài đào chú.
Dẫu chàng hám chấn dao mấy độ,
Cũng trơ trơ trích trích không nao.
Càng phong trần danh ấy càng cao,
Dám nghĩ giỡn chơi hay ác thiệt.
Đã mang tiếng ở trong trời đất,
Phải có danh gì với núi sông.
Ấy xung chàng nghĩ cũng mếch lòng,
Nên đè nén dầy vò thời cũng phải.
Chứ như đã đến tuần lão đại,
Cuộc đời trăm việc đã vâng nhường.
Tự đỉnh đinh chẳng dám xem thường,
Mùi hoạn huống nếp phong lưu đều gác sạch.
Đem thân thế nương miền tuyền thạch,
Trốn đường danh mua lấy cuộc nhàn.
Cớ sao còn dở máu ghen,
Bắt kẻ tiều lao hành khốn mãi.
Khả quái lão thiên đa ác thái,
Trẻ chẳng thương mà già cũng chẳng tha.
Tức mình muốn hỏi cho ra.


Dưới đây là bản theo sách Việt Nam ca trù biên khảo:
Danh giả tạo vật chi sở kỵ,
Ghét nhau chi ghét phí ghét hoài.
Lúc tuổi xanh ai chẳng cậy tài,
Sức bay nhảy tưởng ra ngoài đào chú.
Dẫu xuống xuống lên lên mấy độ,
Vẫn tri tri trích trích không nao.
Càng phong trần danh lại càng cao,
Dám con tạo trêu nhau ác thật.
Đã mang thân ở trong trời đất,
Phải có danh gì với núi sông.
Tính phong lưu đương độ trẻ trung,
Nên đè nén dầy vò cũng phải.
Chớ như ai đến tuần lão đại,
Cuộc đời trăm việc trải xin nhường.
Chút đỉnh đinh chẳng dám coi thường,
Mùi hoạn huống nếp phong lưu đều giũ sạch.
Đem thân thế nương miền tuyền thạch,
Trốn công danh mua lấy chữ nhàn.
Cớ sao còn giữ mãi thói ghen,
Bắt kẻ tiều lao hành khốn mãi.
Khả quái lão thiên đa đố thái,
Trẻ không thương, già lại không tha.
Bực mình phải hỏi cho ra.

Nguồn:
1. Đoàn Tử Huyến, Nguyễn Công Trứ - cuộc đời và thơ, tr. 33, NXB Lao Động, 2011
2. Nguyễn Tường Phượng, Phan Văn Sách, Bùi Hữu Sủng, Việt văn diễn giảng hậu bán thế kỷ thứ XIX, Trường Nguyễn Khuyến xuất bản, Hà Nội, 1953
3. Đỗ Bằng Đoàn, Đỗ Trọng Huề, Việt Nam ca trù biên khảo, Nhà in Văn Khoa, Sài Gòn, 1962