Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Ca trù (hát nói)
Thời kỳ: Nguyễn

Đăng bởi tôn tiền tử vào 10/07/2020 10:14

Mưỡu:
Sườn non bầu rượu túi thơ,
Thảnh thơi ngồi ngắm cuộc cờ Tràng An.

Hát nói:
Vạc Hậu Chu vừa khi mới đổi,
Trần Hi Di còn ẩn núi Hoa Sơn;
Mấy trăm năm trải cuộc lầm than,
Lửa văn vũ chửa lạnh lò đan tảo.
Hà vật lão ẩu,
Nặng hai vai một gánh thái bình;
Liếc mắt trông Tống nhật đã khai minh,
Mây thúc quý hẳn từ đây trong trẻo.
Trần kiều mộng tỉnh giang sơn tiểu,
Vân quán xuân thâm nhật nguyệt tràng.

Rượu một bầu, thơ một túi, cờ một cuộc, cầm một xoang,
Khi đắc ý ngất trên, lừa cười ha hả;
Mặc cung kiếm, mặc ai xa mã,
Tri trần bất đáo thử giang sơn,
Trời riêng cho một chữ nhàn!


Trần Hi Di tức Trần Đoàn, người đời Tống (Trung Quốc), tác giả sách Tử vi đẩu số.

Nguồn: Nam Phong tạp chí, số 132, tháng 8-1928