25.00
Thể thơ: Ca trù (hát nói)
Thời kỳ: Nguyễn

Đăng bởi Vanachi vào 09/08/2006 15:11, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 20/02/2020 22:27

Trong vũ trụ là thân nam tử,
Chữ vô cầu là chữ thiên nhiên.
Đêm bẩm trời, trời cũng phải khuyên.
Khuyên khuyên kẻ anh hùng yên sở ngộ.
Tạo hoá há ghen chi mệnh số,
Giang sơn nào oán với văn chương.
Bực tài hoa dành có lúc vẻ vang,
Đường khoa mục xa nhau đà mấy bước.
Sóng vỗ lớp sau như lớp trước,
Chí vẫy vùng ai có khác ai đâu.
Thảnh thơi thơ túi rượu bầu,
Trần ai ai biết công hầu là ai.
Bao giờ rõ mặt mới hay.


Nguồn: Đỗ Bằng Đoàn, Đỗ Trọng Huề, Việt Nam ca trù biên khảo, Nhà in Văn Khoa, Sài Gòn, 1962