15.00
Thể thơ: Ca trù (hát nói)
Thời kỳ: Nguyễn

Đăng bởi tôn tiền tử vào 23/02/2020 08:08

Ngao ngán nhẽ kẻ về người ở,
Sao kẻ về người ở đôi nơi.
Cất chén quỳnh hãy tạm làm vui,
Dòng lệ chảy, vắn dài chua chát.
Nào những lúc tiếng đàn chen tiếng hát,
Nào những lúc tiếng phách lẩn tiếng sênh.
Bấy lâu nay dan díu biết bao tình,
Mà con tạo lọc lừa chi lắm thế.
Chẳng trăm năm cũng một ngày là nghĩa,
Lúc phân kỳ ai nấy ngẩn ngơ.
Để ai tháng đợi năm chờ.


Nguồn: Đỗ Bằng Đoàn, Đỗ Trọng Huề, Việt Nam ca trù biên khảo, Nhà in Văn Khoa, Sài Gòn, 1962