15.00
Thể thơ: Ca trù (hát nói)
Thời kỳ: Nguyễn

Đăng bởi Phụng Hà vào 18/11/2011 11:09, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 09/02/2020 22:34

Cõi trần thế nhân sinh là khách cả,
Nợ phong lưu kẻ giả có người vay.
Trong trần ai, ai biết ai hay,
Làm ra đấng phi thường cho rõ mặt.
Quân tử dụng tâm vô đố tật,
Trượng phu xử thế hữu kinh quyền.

Bất vưu nhân, bất oán thiên,
Ba vạn sáu nghìn ngày thích chí.
Năm ba chén trà nhân rượu trí,
Một vài câu thơ thánh phú thần.
Nhởn nhơ trong cõi hồng trần,
Gặp ngày chung đỉnh đai cân cũng vừa.
Thảnh thơi bầu rượu túi thơ.


Nguồn: Đỗ Bằng Đoàn, Đỗ Trọng Huề, Việt Nam ca trù biên khảo, Nhà in Văn Khoa, Sài Gòn, 1962