15.00
Thể thơ: Ca trù (hát nói)
Thời kỳ: Nguyễn

Đăng bởi tôn tiền tử vào 22/02/2020 21:26

Thành sự do thiên lý,
Gánh kiền khôn ai chẳng anh hùng.
Sách có câu cùng, đạt, biến, thông,
Lại có kẻ dập dìu danh với lợi.
Hữu chí công danh tài bất luỵ,
Sơ lai hồ thỉ hựu hà phương.

Dễ mấy ai thôi, dốc, đống, lương,
Mà người thế đã xem nhau vật sắc.
Làng khanh tướng xưa nay mấy mặt,
Cũng lắm phen nhục nhục vinh vinh.
Mới hay thiên địa đa tình.


Nguồn: Đỗ Bằng Đoàn, Đỗ Trọng Huề, Việt Nam ca trù biên khảo, Nhà in Văn Khoa, Sài Gòn, 1962