Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Ca trù (hát nói)
Thời kỳ: Nguyễn

Đăng bởi Phụng Hà vào 29/04/2012 15:58, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 22/02/2020 09:10

Nhân sinh thất thập cổ lai thiểu,
Trẻ thơ ngây, già tuổi tác, tính mà chi.
Giữa trung gian quang cảnh bấy nhiêu thì.
Khi ấm lạnh lại khi phiền não,
Năng đắc kỷ thời khai khẩu tiếu,
Cư chư hoàn phụ thử quang âm.

Sao bằng giũ sạch trần tâm,
Khi ngoạn nguyệt, khi thăm hoa nở.
Cho giải kết dẫu ra sao nữa,
Nợ phong lưu như rứa lãi rồi.
Nghìn vàng chuốc lấy trận cười.


Nguồn: Đỗ Bằng Đoàn, Đỗ Trọng Huề, Việt Nam ca trù biên khảo, Nhà in Văn Khoa, Sài Gòn, 1962