15.00
Thể thơ: Ca trù (hát nói)
Thời kỳ: Nguyễn
3 người thích

Đăng bởi Vanachi vào 21/07/2008 04:11, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 10/02/2020 09:26

Tang bồng là nợ,
Đấng làm trai chi sợ áng công danh.
Phú quý tương dĩ hậu ngô sinh, bần tiện tương dĩ ngọc ngô thành,
Cái vinh nhục nhục vinh là đắp đổi.
Thuỳ năng thế thượng vong danh lợi,
Tiện thị nhân gian nhất hoá công.

Thôi thời thôi quân tử cố cùng,
Cùng khi ấy hẳn là thông khi khác.
Số tảo vãn tuỳ cơ phó thác,
Chớ như ai chắt bóp cũng tay không.
Chơi cho phỉ chí tang bồng.


Nguồn: Đỗ Bằng Đoàn, Đỗ Trọng Huề, Việt Nam ca trù biên khảo, Nhà in Văn Khoa, Sài Gòn, 1962