Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Ca trù (hát nói)
Thời kỳ: Nguyễn

Đăng bởi tôn tiền tử vào 21/02/2020 22:30

Thảnh thơi thuở đông qua xuân đến,
Ngấn hàn băng từng phiến tan không.
Cỏ hoa muôn tía nghìn hồng,
Trên tiệc mở câu thơ cùng chén rượu.
Triều đình hữu đạo thanh xuân hảo,
Môn quán vô tư bạch nhật nhàn.

Dẫu là dân, hay dẫu là quan,
Ai ai chẳng tế suy hành lạc.
Ngày chín chục thoi đưa bóng ác,
Cái hoàng oanh xáo xác trên cành.
Lơ thơ tơ liễu đương xanh.


Nguồn: Đỗ Bằng Đoàn, Đỗ Trọng Huề, Việt Nam ca trù biên khảo, Nhà in Văn Khoa, Sài Gòn, 1962