Tập thơ tác giả xuất bản nhân dịp sang thế kỷ mới và chào thế kỷ cũ.

 

Biệt cố sử

Biệt thế sự

Biệt dị nhân

Biệt vãng xứ

Biệt thời truân