Chưa có đánh giá nào
99 bài thơ
Tạo ngày 06/09/2014 22:17 bởi tôn tiền tử
Tập thơ tác giả xuất bản nhân dịp sang thế kỷ mới và chào thế kỷ cũ.

 

Biệt cố sử

Biệt thế sự

Biệt dị nhân

Biệt vãng xứ

Biệt thời truân