Những bước chân nắng vẫn rầm rập hành trình trên đường phố
Ơ thế mà đã xuân
vẫn dòng xe cuồn cuộn
mấy chú đồng cô véo von lên đêm
có một người bạn vừa nhịn ăn 49 ngày liền
minh chứng lại một điều tin

sôi động và lặng lẽ
già dặn và hồn nhiên
mùa xuân cứ trào ra không cưỡng được nơi em

em trần vai khoác một mảnh nắng chiều
hình hài phương Nam
tóc xoã một giai điệu nhảy
và thơm mùi lửa cháy
em không biết em đang làm buồn
một kẻ cô đơn

hút vào nhau một dòng nhựa tươi ròng
dàn thánh ca cầu hồn cho người chết
và sự sống lại bắt đầu bài hát
như em như thành phố vào xuân

những chai bia đen bật nắp sủi bọt trắng tinh
lại vẫn kẻ cô đơn nhớ nhà chầm chậm cầm lên một ly rét lạnh...


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]