Giữa Đông Bắc và Tây Bắc
Người đã chọn Việt Bắc giứa vòng cung Ngân Sơn
Thủ Đô khangd chiến nỏ thần nhọn ngàn tên
Bắn về mọi phía nào giặc chiếm

Nơi ấy
Người ung dung mái lán
Một câu thơ nghiêng xuống bóng trăng
Nghe tiếng xuối ngỡ tiếng Sli, lượn
Ngọn bút chì nhịp máy chữ loang

Cuộc trường kỳ hằn những lo toan
Người tầm vóc vầng trán chòm râu cước
Bao đớn đau cối gạo vừa đầy nước
Để trắng tinh những hạt gạo tâm tư.

Lại thênh thênh hạnh phúc xa xưa
Vó ngựa ruổi những đường mòn độc mã
Có phải thiên tài luôn là một cái gì xuất thần rất lạ
Dù thiên tài mặc áo quần nâu đi dép cao su.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]