Ai đem ý nghĩa trào lưu mới của cuộc cách mạng này
Chiết tự thành Tân Trào ngày đó
Rồi chuyền vào cây đa làng dòng nhựa
Cây đa đúc tượng đài sừng sững trước nhân gian

Để Tân Trào khai sinh cùng thời gian
Để bóng Già Hồ lồng bóng đa lồng lộng
Để Hội Nghị Quốc Dân hoá thời cơ giải phóng
Xiềng xích trăm năm rơi rụng xuống một ngày

Và giờ đây từ gốc đa này
Bao cô gái Tuyên về dự thi người đẹp
Như một thủa Già Hồ in dấu chân dép lốp
Nắng Tân Trào xanh Hà Nội mùa thu


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]