Tưởng nhớ Hà Minh Tuân

Anh vẫn sống trong lòng Hà Nội
hai trận tuyến hình như vẫn còn
những phố cổ chiến luỹ xưa lách luồn
giờ chỉ một cuốc xe tàng là gặp

Số phận chia ra nhiều bí mật
lối riêng anh vấp ngã vào đời
có cơn đau triền miên có cơn đói quặn người
con thơ dại quẩn quanh nhà chật

Anh gắng gượng phần cuối mình để mắt
nhìn được ra cái đã ước ao
Hà Nội qua một thời oan khuất
đã bình thường sự thật ấy từ lâu


Xuân 92

Hà Minh Tuân (1929-1992): nhà văn, Hội viên Hội Nhà Văn Việt Nam năm 1957.