Gần xa nức tiếng hội yêu hoa,
Giữa huyện Hoàn Long, ấp Thái Hà.
Mến cảnh người sang đưa cảnh lại,
Yêu hoa cây quý nở hoa ra.
Lý đào hăm hở màu thanh lịch,
Tùng cúc sum vui vẻ rậm rà.
Gió Nhị trăng Tô chung một thú,
Chu sen đào cúc khác khác mà.


Bài thơ này được chép trong Long Biên ái hoa hội thi tập, tập thơ gồm 282 bài do một số người yêu hoa ở Hà Nội sáng tác dự thi nhân hội thi hoa, cây cảnh vào những năm đầu thế kỷ XX do Hoàng Cao Khải khởi xướng.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]