Chưa có đánh giá nào
12 bài thơ
Tạo ngày 07/12/2008 07:57 bởi hongha83, đã sửa 1 lần, lần cuối ngày 20/03/2009 22:28 bởi hongha83
Tập thơ 21 bài do NXB Văn học ấn hành năm 1994.