Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Cận đại)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Tản Đà (368 bài)
- Nguyễn Khuyến (391 bài)
- Trần Tế Xương (175 bài)
- Phan Bội Châu (247 bài)
- Phan Chu Trinh (69 bài)
Tạo ngày 02/04/2024 21:43 bởi tôn tiền tử
Phạm Trú Thành người xã La Khê Bắc, Hà Đông, sống khoảng đầu thế kỷ XX, chưa rõ thân thế, có thơ trong Long Biên ái hoa hội thi tập.