Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 07/09/2014 22:28

Ai đó ngây thơ tưởng miền Nam trước Hiệp định Giơ–ne-vơ
Toàn là vùng giặc chiếm
Họ đâu biết một vùng tự do miền Nam dài rộng suốt chín năm
Sau tập kết cả miền Nam dưới gót giầy quân Diệm
Người đã được tự do sức mấy chịu quay về kiếp nô lệ điêu linh

Đồng khởi! Đồng khởi! mệnh lệnh của con tim
Miền Nam lại thêm lần đi trước
Mỗi tấc đất mỗi Thành Đồng Tổ Quốc
Mỗi người dân một nhân cách tự do

Em đã khóc ngày anh đi "Bê"
Khóc những không cản ngăn chỉ lặng thầm chờ đợi
Và biết bao người đi cùng anh không bao gioà trở lại
Họ đã làm ra mặt đất thời máu xanh


Nguồn: Biệt trăm năm, NXB Đà Nẵng, 2004