Tôi cầm lên một đốt xương Thánh Gióng
Tre đằng ngà
Bụi tre vàng bụi tre vàng óng
Lửa sơn mài ngựa sắt phun ra

Huyền thoại mà thành thật ở đời ta
Tiếng vó gõ ao chuôm bóng ngựa
Người vì thế mà xương còn lưu giữ
Trong bụi tre vũ khí nhân dân

Không phải ai cũng đẻ được thánh thần
Bà mẹ Việt, đất nước linh thiêng quá
Nhiều anh hùng bởi nhiều phen giặc giã
Có còn ai như Thánh Gióng bay lên

Có còn ai như Thánh Gióng lãng quên
Lãng quên ngay chiến công mình vừa có
Mới thêm yêu bao nhiêu người tài đã
Biết lui về ẩn dật giữa vinh quang

Cái đốt xương không đốt được thành than
Cứ mọc lên đời đời tươi tốt
Và nỗi nhớ một thời đồ sắt
Là bài học về huyền thoại của người

Không ai hiểu Người hơn đích thực con người
Tôi nâng ngang một đốt tre đằng ngà thổi sáo...


Nguồn: Biệt trăm năm, NXB Đà Nẵng, 2004