Khóc Tưởng

Những đường nét toà nhà
ngân nga không gian một gian điệu nhạc
mày đã say chưa
sao không về đây khuya khoắt

sao không còn bên nhau cười khóc
cái thời nghẹn ngào
chỉ còn khói hương vẽ một đườgn thơm ngạt
thắt cắt tim tao

đang cuộc vui mày bỏ đi đâu
giai điệu chợt lạc sang cõi khác
thôi thì cứ nâng lên ngây ngất
cần gì mai sau


Nguồn: Biệt trăm năm, NXB Đà Nẵng, 2004