"Tháng sáu có chiếu vua ra..."
(Ca dao)

Tháng sáu có bão đổ về
Cơn động đất ngả nghiêng hè phố cây
linh cảm rền sấm bên tai
con cua hấp háy cái mai mặt người

tháng sáu nhễ nhại mồ hôi
cam go vật lộn giữa đời áo cơm
tai ương dội xuống tâm hồn
nỗi buồn chôn chặt nội buồn mọc lên

thơ in chưa ráo mực đen
đã nghe cũ kỹ rêu trên từng lời
cao cao muôn thủơ là trời
mới đâu tiếng khóc tiếng cười ngoài kia

tháng sáu cúi mặt mà đi
nắng trên đầu vỡ điều gì trong ta.


Nguồn: Biệt trăm năm, NXB Đà Nẵng, 2004