Người bạn họ Hoàng của cụ tôi là "Hùm thiêng Yên Thế"
Viết việc cụ chống Tây có Ngô Tất Tố, Nguyên Hồng
Tôi chỉ có người ông làm con nuôi cụ
Sao lắm khi nghĩ đến thấy xót thương

Chống giặc tây có nghĩa sỹ Cần Vương
Ghét nhạc Tây thì làm đờn ca tài tử và diễn cải lương
Có bao giờ nước Nam hét cỏ...?
Ngọn lửa Cần Vương xuyên thế kỷ quật cường

Và Yên Thế như nơi quần tụ cuối cùng
Những kiệt hiệt, anh hào quắc mắt
Lưỡi gươm luyện nhật nguyệt mòn trận mạc
Khắc lên trời huyết lệ Cần Vương

Hai Cầu Vồng khét tiếng ngàn sương
Hoàng Hoa Thám Cần Vương thành tên đường khắp nước...


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]