Tuổi già xầm xập đến
Nhớ ít dần nhiều quên
Mắt thức sau cặp kính
Thân ngủ tiếng ngáy lên

Nhìn người già hơn mình
Thấy không già như trước
Nhìn người trẻ hơn mình
Biết hết ngang ngửa được

Thần xác dục vọng cướp
Thơ tuốt tướp thần hồn
Giọt rượu trong làm ngọc
Soi lên bao đau buồn

U uẩn sao vẫn còn
Mong ngày chầm chậm mất
Tình còn gì bí mật
Treo một đời mong manh.


Nguồn: Biệt trăm năm, NXB Đà Nẵng, 2004