Mây vẫn bay và trời vẫn cao
giữa Trường Sơn anh nhớ em phát khóc
vẫn A Lưới, A Sầu, suối nguồn A Sáp
mà không sao thấy được dáng em

Vẫn sông nước cầm hơi chúng mình
sao không phải là anh mà là em bạc mệnh

Thuốc độc nhiễm suốt đại ngàn đi hận
những người lính vẫn chết vì chiến tranh sau chiến tranh

Không còn thấy chết đứng cánh rừng
nhưng cũng không còn trên đời em cười nói

Bản làng dọc đường mọc lên A Lưới
màu xanh màu xanh xoá sạch hố bom

Ngỡ như hồn em trong mây lẩn quất vui buồn
trong ngõ sắn phơi rưng rưng no ấm

Đã hi sinh và đã dâng hiến
như là không như cỏ như cây

Thì còn tiếc gì không dâng nốt hôm nay
đến cạn kiệt và biết mình hạnh phúc

Mây vẫn bay như không hề thuốc độc
mây vẫn bay như không hề đạn bom

Mây vẫn bay như thế
mây vẫn bay...


13-8-2000

Nguồn: Biệt trăm năm, NXB Đà Nẵng, 2004