Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 07/09/2014 22:21

Sao bây giờ viết yêu anh, em lại viết bằng tiếng Anh
Trò sính Tây ấy hồi đầu thế kỷ hai mươi đã có những người viết bằng tiếng Pháp
Vậy mà ngày ấy đã có những cụ đồ Nho tự khước từ chữ Nôm, chữ Hán
Gọi hệ chữ La Tinh ta viết bây giờ là Quốc Ngữ Việt Nam

Nghĩa Thục Đông Kinh
Đông Kinh Nghĩa Thục
Cuộc cách mạng thay bút lông bằng bút sắt
Đã mở ra thời Văn Hiến hôm nay

Những dấu sắc, hỏi, huyền, ngã, nặng ở bài thơ này
Là hiến dâng người muôn năm trước
Những dấu ớ, dấu á, dấu ư, dấu ê, dấu ơ, ở Tuyên Ngôn Độc Lập
Cũng lay động hồn Nghĩa Thục Đông Kinh.


Nguồn: Biệt trăm năm, NXB Đà Nẵng, 2004