Mặc áo chàm em vẫn thành hoa hậu
Sao vô duyên mình cách xa nhau
Giá như bữa ấy em đừng hát như ai mách bảo
Bài "Bắc Sơn" của bác Văn Cao

Thì xứ Lạng vẫn chỉ là em ngọt ngào
Là Tam Thanh, Nhị Thanh, Tô Thị
Sông Kỳ Cùng mà cùng như thể
Em chảy đi vời vợi chẳng quay về

Vì em hát quá hay nên xứ Lạng hoa lê
Cả rừng hồi ngan ngát mùi súng kíp
Lại rầm rập bước chân Cứu Quốc Quân theo Phùng Chí Kiên đi phục kích
"Bắc Sơn đây núi rừng chiến khu..."

Sử viết ra ai có thể chối từ
Như em đẹp xinh đứng chỗ nào chẳng thế
Nào lại hát "Bắc Sơn" rồi hát Then nữa nhé
Đàn tính hai dây còn một hoá đàn bầu.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]