Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 07/09/2014 22:31

Sau cuộc rút chạy của kẻ thù
Biên giới Tây Nam rồi vòng cung phương Bắc
Anh sẽ khóc hay cười
Trước những tảng đá lầm lì nơi mặt trận mới rồi đá vỡ

Những tảng đá vầng trán đồi già nua
Từ tạo sơn xưa cũ
Những tảng đá nằm không đúng chỗ
Mới đây
Kẻ thù chọn làm nơi che đỡ
Mới đây
Dù biết đá văng ra sẽ làm mình xước xây
Anh vẫn nghiến răng bắn vỡ

Anh sẽ khóc hay cười
Trước những tảng đá lầm lì
Đã vỡ
Những chắc chắn màu xanh
Cái màu xanh rất trẻ
Cái màu tơ non của hạt mầm mới mẻ
Sẽ tràn qua
Những tảng đá vỡ.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]