Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 06/09/2014 23:12

Tặng Công

Có những món ăn xưa ngon nay vẫn ngon
cá bống cát sông Trà kho tiêu hai lửa
ca dao thơm ngon canh don
Chỉ đổi khác lớp người thích nó

người trung thực có khi cay đắng
làm sao hơn lời nịnh nọt mật đường
xưa đã thế thì nay vẫn thế
đổi khác chăng là nhữnng tri âm

Cá bánh tráng xưa vất đi nay quý
đổi khác làm ra Đông Lạnh Sa Huỳnh
thơ anh thế và anh thi sĩ
anh chẳng đổi mình anh chẳng khác anh


4-1995

Nguồn: Biệt trăm năm, NXB Đà Nẵng, 2004