Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 07/09/2014 22:24

Lá cờ ấy nền đỏ sao vàng
Chắc thông hiểu ngũ hành, bát quái
Hiểu hướng thiện cuộc cách mạng vĩ đại
Sắc và sao đối lại cờ Nam Triều

Đối lại cờ Tây ba sắc ngạo kiêu
Cờ đỏ sao vàng dục Nam Kỳ khởi nghĩa
Bay lần đầu giữa Cửu Long vần vũ
Ngỡ cả chín con rồng cùng tiếng súng thăng hoa

Cờ đỏ sao vàng phầt phật trời xa
Gãy gục cờ quẻ ly rồi đến cờ ba sọc
Cờ đỏ sao vàng phầt phật toả ra
Bốn bể, năm châu, cầu trường, Ô-lem-pích

Hoá người nghĩ cờ và quốc ca đều đồng hương Nam Định
Đất vua Trần quê đồng chí Trường Chinh
Từ ngày Nam Kỳ đứng lên kiêu hãnh
Hoá muôn đời hồn non nước anh linh.


Nguồn: Biệt trăm năm, NXB Đà Nẵng, 2004