Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới năm chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 06/09/2014 23:09

Người đứng phía quân trắng
Mách nước cho quân hồng
Có người thầm tính toán
Nước tốt đầu sang sông

Ở đâu giữa đám đông
Cái người hay lờ lượn
Khi thì theo quân hồng
Khi thì theo quân trắng


Nguồn: Biệt trăm năm, NXB Đà Nẵng, 2004