Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
51 bài thơ
Tạo ngày 08/05/2009 02:01 bởi hongha83, đã sửa 3 lần, lần cuối ngày 09/06/2009 20:37 bởi hongha83
Văn Duy (5/10/1924 - 8/3/2014) tên đầy đủ là Đặng Văn Duy, quê Tiên Điền, Nghi Xuân, Hà Tĩnh, là thiếu tướng, bác sĩ quân đội, đã tham gia hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, công tác ở Tổng cục chính trị. Ông là bác sĩ chăm sóc đại tướng Nguyễn Chí Thanh trong kháng chiến chống Mỹ, hiện đã nghỉ hưu.

Tác phẩm:
- Sáng tối một vùng (NXB Quân đội nhân dân, 1962)
- Bắn rơi tại chỗ B52 (in chung, NXB Quân đội - 1975)
- Đại tướng Nguyễn Chí Thanh - Nhà chính trị quân sự lỗi lạc (in chung, NXB Quân đội - 1997)
- Kiến trúc sư Phạm Hoàng - một nhân cách lớn (NXB Lao động, 1997)
- Bến nhớ (thơ, NXB Thanh Niên, 1996)
- Thấp thoáng thời gian (thơ, NXB Thanh Niên, 1997)
- Tình bạn xuyên thế kỷ (thơ, NXB Thanh Niên, 2001)
- Nhịp cầu (thơ, NXB Quân đội, 2004)
- Với thời gian (thơ, NXB Văn hoá thông tin, 2007)