Văn Duy (1928-) quê Tiên Điền, Nghi Xuân, Hà Tĩnh, là thiếu tướng, bác sĩ quân đội, đã tham gia hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, công tác ở Tổng cục chính trị. Ông là bác sĩ chăm sóc đại tướng Nguyễn Chí Thanh trong kháng chiến chống Mỹ, hiện đã nghỉ hưu.

Tác phẩm:
- Sáng tối một vùng (NXB Quân đội nhân dân, 1962)
- Bắn rơi tại chỗ B52 (in chung, NXB Quân đội - 1975)
- Đại tướng Nguyễn Chí Thanh - Nhà chính trị quân sự lỗi lạc (in chung, NXB Quân đội - 1997)
- Kiến trúc sư Phạm Hoàng - một nhân cách lớn (NXB Lao động, 1997)
- Bến nhớ (thơ)/ NXB Thanh Niên, 1996
- Thấp thoáng thời gian (thơ)/ NXB Thanh Niên, 1997
- Tình bạn xuyên thế kỷ (thơ)/ NXB Thanh Niên, 2001
- Nhịp cầu (thơ)/ NXB Quân đội, 2004.
- Với thời gian (thơ)/ NXB Văn hoá thông tin, 2007.