Nhớ bạn vi vu tới chốn này
Nha Trang phố biển
                   nắng hồng say
Cây xanh tươi, tình người sau trước
Ấm trong ta thưở ấy, giờ nay


Nha Trang, hè 2002

Nguồn: Nhịp cầu (thơ)/ NXB Quân đội, 2004.