Tưởng nhớ bạn Hải Như, liệt sĩ của Đoàn thuyền không tên

Sóng dập dồn bãi đá
Nhắc chi nhắc chi hoài
Chuyện cũ thành trầm tích
Chuyện cũ đang gọi ai

Một đoàn thuyền không tên
Một vùng nước không tên
Biển Đông ngày đánh giặc
Cất giấu người không tên

Cánh hải âu chao liệng
Tìm kiếm gì hải âu?
Cả bến trước bến sau
Ráng chiều rơi tím ngắt

Con thu lao đâu vội
Mách dùm biển nông sâu
Mách ta người độ ấy
Giờ nơi đâu, nơi đâu?!


Đồ Sơn, hè 1997

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]