Chút gió khẽ khàng rung chiếc lá
Trời trong mây trắng
                     vẽ nên tranh
Ta giữ cho nhau từng giọt nắng
Của tháng năm,
              của một mối tình


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]