Chút gió khẽ khàng rung chiếc lá
Trời trong mây trắng
                     vẽ nên tranh
Ta giữ cho nhau từng giọt nắng
Của tháng năm,
              của một mối tình


Nguồn: Thấp thoáng thời gian (thơ)/ NXB Thanh Niên, 1998.