Chẳng phải đâu xa chẳng rủi may
Cùng nhau ta bước tới nơi này
Ngàn năm tích cũ còn in dấu
Một thoáng hồ xưa nước gợn đầy
Đón gió nao nao chao sóng nước
Xem hoa lấp lánh ánh trời mây
Đài Nghiên Tháp Bút còn ghi mãi
Giữ nước thương dân sử sách dầy


Hà Nội năm 2000

Nguồn: Nhịp cầu (thơ)/ NXB Quân đội, 2004.