Các anh nằm lại đây
Không quê quán, họ tên
Chẳng có gì riêng
Trên mảnh đất này

Cả một thời son trẻ
Ủ ấp mãi cờ sao
Chiếc xe tăng buổi nào
Quỳ gục

Chim mé rừng vang hót
Chào đón người hùng anh
Cỏ Mường Thanh rì rầm
Nguyện hết mình, ấm đất


Trên đồi A1 có mộ hai chiến sĩ Điện Biên Phủ cho tới nay vẫn chưa ai biết quê quán, họ tên, chỉ biết rằng các anh đã bắn cháy chiếc xe tăng địch, hiện vẫn nằm gục bên mộ các anh.

Điện Biên Phủ, 1999. 45 năm trở lại.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]